Dagboekschilderen

Het tekenblad is een spiegel waarin wat innerlijk leeft, zichtbaar kan worden. Het is een podium waar de beelden die verschijnen hun spel kunnen spelen en wijzelf mogen mee spelen.

Met de verwijzing naar dagboek wil ik enkel de intentie van de workshop verduidelijken. Wat je in een dagboek schrijft is niet bedoeld om door anderen gelezen te worden. Je schrijft voor jezelf We maken in deze workshop ruimte om voor onszelf te schilderen. Hoe wat je maakt overkomt bij anderen doet er niet toe. Belangrijk is dat het voor jezelf betekenis heeft.

Omdat je enkel voor jezelf schildert is het onbelangrijk of je al dan niet kan schilderen.

In de 30 jaar dat ik dit werk doe heb ik ervaren dat iedereen een eigen manier van vormgeven vindt en dat het voor de kracht, de werking en de voldoening van het schilderproces onbelangrijk is of je al dan niet “kan tekenen, kan schilderen”. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is.

De workshop dagboekschilderen is geen schildercursus in de zin van leren schilderen of technieken aanleren.

Het is eerder een reisexpeditie naar je eigen innerlijke natuur. Mijn rol als begeleider zie ik dan ook meer als een reisleider dan als schilderdocent.

Materiaalkeuze

De innerlijke wereld is vooral een wereld van licht en kleur, daarom stellen we voor om in deze workshop als basismateriaal pastelkrijt te gebruiken.
Voor papier, pastelkrijt, potloden, kleurpotloden wordt gezorgd.

Werk je zelf liever met ander materiaal of met je eigen materiaal breng het dan mee